- Landsbyggdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1 är ute på remiss till den 22 mars.

Föreningen har den 21 mars avgett yttrande som du kan ta del av nedan.


- Styrelsen har haft två strategidagar i Sundsvall den 29-30 november 2016. Medverkade vid dessa dagar gjorde förutom styrelsen bland andra regionutredaren Barbro Holmberg, landsbygdsministern Sven-Erik Bucht, ordföranden i norska vattenkraftsföreningen LVK, Torfinn Oppheim och ordföranden i riksdagens skatteutskott, Per Åsling. Vidare medverkade de tre systerorganisationerna Hela Sverige Ska Leva med ordföranden Åse Classon, Norrlandsförbundet med styrelseledamoten Gunnar Olsson samt Inlandskommunernas Ekonomiska Förening med vice ordföranden Per Anders Westhed och sekreteraren Staffan Bond.

 

Ett par mycket givande dagar som gav styrelsen ny inspiration och ett stort antal både nya och tidigare idéer och inriktningar att arbeta vidare med. Lokala mediainslag gav föreningen en hel del uppmärksamhet. Föreningens arbete fortsätter oförtrutet för att delar av de pengar vattenkraftens utvinning genererar ska återföras till de kommuner och regioner där vattenkraften utvinns.


- Rapport av Hans Månsson om "Återföring till bygden av naturresursers värden" finns nu att ladda hem här.


- Slutbetänkandet från utredningen om vattenverksamheter SOU 2014:35 har fram till 31 oktober varit ute på remiss. Utredningen föreslår bland annat att bygdemedlen successivt ska avvecklas. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner FSV och flera medlemskommuner har lämnat remissvar.

...

Föreningens remissyttrande finns att ladda hem här.