Hela Sverige ska leva!

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva företräder cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper som finns runt om i landet. Gemensamt är att de består av människor som gått samman och bestämt sig för att forma sin bygds eller sitt närområdes framtid.

Inlandskommunernas ekonomiska förening

Inlandskommunernas samarbete har sitt ursprung i engagemanget för att rädda Inlandsbanan. Det inleddes redan i början av 70-talet.

Norrlandsförbundet

Norrlandsförbundet är en politiskt obunden intresseorganisation. Sedan det grundades 1952 har förbundet engagerat drivit frågor som rör Norrlands utveckling exempelvis inom näringsliv, högre utbildning, infrastruktur, kultur, tillväxt och arbetsmarknad.

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

I Norge är återförening av vattenkraftsmedel en viktig del i distriktspolitiken för att utveckla hela landet.