Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner bildades vid ett möte i Östersund den
3 juni 1999. Föreningen består av 36 medlemskommuner med drygt 485 000 invånare.

Föreningens syfte är att skapa opinion för att vattenkraftskommunerna och berörda regioner får del i det värde vattenkraftproduktionen genererar (naturresursåterbäring). Kommunerna skall därvid tillförsäkras stabila och förutsägbara intäkter.

Föreningen är partipolitiskt neutral och tar inte ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften.