Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner bildades vid ett möte i Östersund den
3 juni 1999. Enligt stämmobeslut vid 2020 års stämma utvidgades föreningens verksamhetsområde till att även omfatta vindkraften.  Föreningen består av 34 medlemmar varav 32 primärkommuner och två regioner. De 32 primärkommunerna hade sammanlagt drygt 460 000 invånare den 31 december år 2020, medan medlemsregionerna har knappt 415 000 invånare.

Föreningens syfte är att skapa opinion för att vatten- och vindkraftskommunerna och berörda regioner får del i det värde vatten- och vindkraftsproduktionen genererar (naturresursåterbäring). Kommunerna skall därvid tillförsäkras stabila och förutsägbara intäkter.

Föreningen är partipolitiskt neutral och tar inte ställning för eller emot utbyggnad av vare sig vatten- eller vindkraften.