AKTUELLT


Årsstämmodagar i Östersund 23-24 maj 2019. Årsstämmodagarna arrangeras tillsammans med inlandskommunernas ekonomiska förening, inlandsbanan AB och Östersunds kommun. Bland annat besöks stämmodagarna av landsbygdsministern Jennie Nilsson. Inbjudan och program kan laddas hem nedan.


2019 ett jubileumsår

- Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner FSV fyller år 2019 20 år. Årsstämmodagarna hålls i maj 2019 i Östersund, där föreningen bildades. Preliminära datum är 23-24 maj 2019.


Hur jobbar FSV?

FSV arbetar för att de bygder som levererar vattenkraft i gengäld ska få utvecklingskraft. I vår folder kan du läsa mer om hur FSV jobbar samt få fakta om vattenkraften. Du kan ladda ned foldern och skriva ut den genom att klicka nedan. Vill du ha ett ex. hemskickat går det bra att skicka ett mejl till info@fsv.nu.


 
  • Styrelsemöte 24 april 2019, telefonmöte.
  • Stämmodagar i Östersund 23-24 maj 2019