Aktuellt

Föreningens styrelse har den 27-28 november styrelsemöte och seminarier i riksdagshuset. Den 27 november ägnas åt styrelsemöte och information i Hela Sverige ska levas lokaler i Gamla stan. Den 28 november hålls i samarbete med flera andra organisationer två seminarier i riksdagshuset riktade till ledamöterna i riksdagen. Program för båda dagarna samt detaljprogram för  seminarierna i riksdagshuset,  se nedan.


Hur jobbar FSV?

FSV arbetar för att de bygder som levererar vattenkraft i gengäld ska få utvecklingskraft. I vår folder kan du läsa mer om hur FSV jobbar samt få fakta om vattenkraften. Du kan ladda ned foldern och skriva ut den genom att klicka nedan. Vill du ha ett ex. hemskickat går det bra att skicka ett mejl till info@fsv.nu.


2019 ett jubileumsår

- Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner FSV fyller år 2019 20 år. Årsstämmodagarna hålls i maj 2019 i Östersund, där föreningen bildades. Preliminära datum är 23-24 maj 2019.

 

 
  • Styrelsedagar 27-28 november 2018 
  • Styrelsemöte 17 oktober 2018
  • Styrelsemöte 5 september 2018