AKTUELLT


2019 ett jubileumsår

- Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner FSV fyller 20 år 2019. Årsstämmodagarna hölls 23-24  maj 2019 i Östersund, där föreningen bildades.


Hur jobbar FSV?

FSV arbetar för att de bygder som levererar vattenkraft i gengäld ska få utvecklingskraft. I vår folder kan du läsa mer om hur FSV jobbar samt få fakta om vattenkraften. Du kan ladda ned foldern och skriva ut den genom att klicka nedan. Vill du ha ett ex. hemskickat går det bra att skicka ett mejl till info@fsv.nu.


 
  • Styrelsemöte 4 september 2019, telefonmöte.
  • Styrelsemöte 9 oktober 2019, telefonmöte