AKTUELLT


Region Norrbotten den tredje regionen som ansluter sig som medlem i föreningen.

- Vi hälsar Region Norrbotten varmt välkommen som ny medlem i föreningen.

Styrelsemöte den 2 december.

- Digitalt möte


Föreningen har svarat på remissen på SOU 2021:53

- En rättssäker vindkraftsprövning. Givetvis behandlar föreningens svar endast frågan om återförening av medel från kraftutvinningen. Se svaret nedan


Värmland ytterligare en ny region som medlem i föreningen 
- Vi hälsar Region Värmland varmt välkommen som ny medlem i föreningen.


Även vindkraften blir nu ett arbetsområde för FSV

- Vid 2020 års föreningsstämma beslutades att FSV utökar sitt verksamhetsområde med att även arbeta för att medel från vindkraften ska stanna kvar i de kommuner och regioner där kraften utvinns.


FSV öppnar för företag, andra organisationer, föreningar och privatpersoner att bli medlemmar

- Efter beslut vid 2020 års stämma kan företag, andra organisationer, föreningar och privatpersoner nu bli stödmedlemmar i FSV. Stödmedlemmarna får närvarorätt vid stämmor, del av utskick med mera, men inte beslutanderätt.


Hur jobbar FSV?

FSV arbetar för att de bygder som levererar vatten- och vindkraftkraft i gengäld ska få utvecklingskraft. I vår folder kan du läsa mer om hur FSV jobbar samt få fakta om vattenkraften. Du kan ladda ned foldern och skriva ut den genom att klicka nedan. Vill du ha ett ex. hemskickat går det bra att skicka ett mejl till info@fsv.nu. Foldern har dock ännu inte uppdaterats med vindkraftsdelen.


 
Styrelsemöte 2 december kl 08.00, digitalt möte