AKTUELLT


Planerade stämmodagar i Gällivare 19-20 augusti 2021 

- Förutsatt att Coronasituationen ändrats så att fysiska möten åter kan hållas planeras årets stämmodagar hållas i Gällivare den 19-20 augusti 2021. Reservalternativet är digital stämma vid ungefär samma tidpunkt.

Kallelse/Inbjudan kommer senare.


Värmland ytterligare en ny region som medlem i föreningen 
- Vi hälsar Region Värmland varmt välkommen som ny medlem i föreningen.


Även vindkraften blir nu ett arbetsområde för FSV

- Vid 2020 års föreningsstämma beslutades att FSV utökar sitt verksamhetsområde med att även arbeta för att medel från vindkraften ska stanna kvar i de kommuner och regioner där kraften utvinns.


FSV öppnar för företag, andra organisationer, föreningar och privatpersoner att bli medlemmar

- Efter beslut vid 2020 års stämma kan företag, andra organisationer, föreningar och privatpersoner nu bli stödmedlemmar i FSV. Stödmedlemmarna får närvarorätt vid stämmor, del av utskick med mera, men inte beslutanderätt.


Hur jobbar FSV?

FSV arbetar för att de bygder som levererar vatten- och vindkraftkraft i gengäld ska få utvecklingskraft. I vår folder kan du läsa mer om hur FSV jobbar samt få fakta om vattenkraften. Du kan ladda ned foldern och skriva ut den genom att klicka nedan. Vill du ha ett ex. hemskickat går det bra att skicka ett mejl till info@fsv.nu. Foldern har dock ännu inte uppdaterats med vindkraftsdelen.


 
Årsstämmodagar 19-20 augusti 2021, Gällivare
Styrelsemöte 21 april 2021 kl 08.00, digitalt möte
Styrelsemöte 3 mars 2021 kl 08.00, digitalt möte