Välkommen till Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner FSV

 

Föreningen skall verka för att det till vatten- och vindkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vatten- och vindkraften genererar. Kommunerna och regionerna skall därigenom tillförsäkras stabila och förutsägbara intäkter. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall inte ställning för eller emot utbyggnad av vatten- och vindkraften.

 
 
 

Aktuellt

Här hittar du information om nya händelser och kommande möten.