Välkommen till Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner

 

Föreningen skall verka för att det till vattenkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar. Kommunerna och regionerna skall därigenom tillförsäkras stabila och förutsägbara intäkter. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall inte ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften.

 
 
 

Aktuellt

Här hittar du information om nya händelser och kommande möten.