Norgemodellen

Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskraftkommuner (FSV) har 32 kommuner och två regioner som medlemmar. Medlemskommunerna har tillsammans över 460 000 invånare medan medlemsregionerna har knappt 415 000 invånare. Föreningen verkar för att berörda kommuner och regioner ska få del av det värden som vatten- och vindkraften genererar. I Norge finns sedan lång tid tillbaka ett system där vattenkraftskommunerna får del i vattenkraftens värdeskapning. Systemet är väl etablerat hos samtliga partier och är en viktig del i den norska regionalpolitiken.
 

LVK

Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) i Norge bildades 1978.
173 av 430 kommuner är medlemmar vilket motsvarar 40% av Norges kommuner. Invånarantalet i medlemskommunerna uppgår till ca 800 000 vilket motsvarar 17% av landets totala invånarantal. Medlemskommunerna utgör 65% av Norges areal. Föreningen har en årlig budget som omsluter drygt 10 miljon norska kronor.

Läs mer om LVK på hemsidan www.lvk.no