Hoppa till huvudinnehållet
Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner 

Vårt syfte

Vattenkraften och vindkraften genererar ekonomiska värden för många miljarder kronor varje år. Dessa rikedomar hamnar nästan helt i kraftbolagens kassakistor eller i statskassan. Det vill vi ändra på.
  1. Start
  2. /
  3. Om FSV
  4. /
  5. Vårt syfte
  6. /
  7. Sida 3

FSV arbetar för att de bygder som levererar vattenkraft och vindkraft ska få utvecklingskraft i gengäld

Vatten- och vindkraften är värdefulla tillgångar för Sverige. Med hjälp av det strömmande vattnet och vinden kan vårt land producera klimat­vänlig grön el och gå i spetsen för den nödvändiga energiomställningen. Vattenkraften och vindkraften genererar ekonomiska värden för många miljarder kronor varje år. Dessa rikedomar hamnar nästan helt i kraftbolagens kassakistor eller i statskassan. Staten tar för närvarande in omkring en och en halv miljard kronor varje år enbart i fastig­hetsskatt på vind- och vattenkraftsanläggningar.

Vatten- och vindkraftens miljöpåverkan

De kommuner och bygder som bidrar till landets elproduktion med sina forsar får endast en marginell ersättning i form av bygdemedel för de stora naturingrepp som gjorts. Exploateringen av vatten­kraften har försämrat förutsättningarna för fiske, jord- och skogsbruk, liksom för turismen. Det är ett rättvisekrav att vattenkrafts­kommunerna och berörda regioner kom­penseras för ingreppen i miljö och natur. De kommuner som bidrar med sina forsar till den gemensamma vattenkraftspro­duktionen bör få en rättmätig del av den värdeskapning som sker lokalt. Erfarenheterna från Norge visar att ett system för återföring av vattenkraftsmedel är ett kraftfullt redskap för lokal och regional utveckling. Stortinget har i bred politisk enighet slagit fast att vatten­kraften är ”en nationell resurs med stark lokal och regional förankring” och att detta ”betyder att kommunerna bör säk­ras uthålliga och stabila intäkter från den lokala kraftproduktionen”. Låt vattenkraften bli en stark lokal och regional utvecklingsmotor även i Sverige!

Även vindkraften har en stor miljöpåverkan på de områden där kraftverk byggs och används. Radikalt förändrade landskapsbilder, exploatering för vägar och andra anläggningar samt ljud som i många fall upplevs som störande.

Återföring för lokal tillväxt

Fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningarna bör åter­föras till vatten- och vindkraftskommunerna och regionerna. Återföringen ska inte ses som ett re­gionalpolitiskt stöd utan markerar att de berörda kommunerna bidrar till vatten­- och vindkraftens värdeskapning. Det handlar även om en ersättning för de ingrepp i miljön som vatten- och vindkraftsutbyggnaden medfört. Eftersom större delen av landets vatten- och vind­kraft produceras i de glesbefolkade länen kan ett system med återföring betyda en kraftfull injektion för att hela landet ska leva och utvecklas. I första hand ska återföringen inriktas på att främja näringslivsutvecklingen och till att stärka infrastrukturen. Om möjligt ska återföringen även kunna användas som medfinansiering till EU-medel.

Kontakt

Ingvar Persson, ordförande
Bollnäs Kommun
821 80 Bollnäs

Mobil: 070–327 51 40
Skicka e-post

Följ oss

Häng med oss på Facebook och delta i våra debatter och inlägg.
Följ oss på Facebook
© Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och -regioner
magnifiercrossmenuchevron-down