Hoppa till huvudinnehållet
Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner 
  1. Start
  2. /
  3. Aktuellt
  4. /
  5. Nyheter
  6. /
  7. Uttalande från FSVs styrelse...

Uttalande från FSVs styrelse i samband med årsstämman i Ånge 12–13 maj 2022

Publicerad: 18 maj 2022

Bygder, kommuner och regioner måste få del av naturresursernas värden

Världens befolkning är utsatt för stora påfrestningar, pandemi, krig, energi- och miljöproblem. Enligt forskare kommer jordens befolkning att fördubblas innan den pikar. Det kommer att ställas enorma krav på mänskligheten för att klara detta, då vi redan idag kraftigt tär på jordens resurser. Pandemin kommer vi att kunna hantera, ryssarnas aggressivitet är svårare och hur skall vi lösa energifrågan och växthuseffekten? 

Behovet av energi och framförallt elenergi kommer att kraftigt öka. År 2040 skall hela den svenska bilflottan vara fossilfri. Sveriges hela energibehov är på ca 600 TWh , varav elen står för ca 140 TWh. Kärnkraften skall fasas ut, vattenkraften får byggas ut bara marginellt, eftersom de älvar som finns outbyggda är fredade. För närvarande och på kort sikt finns bara två områden att utnyttja - vinden och solen. Solenergin växer snabbast i procent, men från en mycket låg nivå. Vinden stoppas av kommunernas vetorätt, åtta av tio ansökningar avslås på grund av vetot. Att ta bort vetorätten är en ur demokratisk synvinkel farlig väg att gå. 

Det måste till ett annat sätt att tillmötesgå regioner, kommuner och bygder som släpper till värdefulla naturmiljöer. Dessa områden skall kompenseras ekonomiskt, regionalt/kommunalt för vattenkraften, kommunalt för vindkraften och bygdemedel för de som berörs mest. 

FSV har drivit denna fråga under många år och äntligen börjar våra beslutsfattare inse att utan ekonomisk gottgörelse kommer Sverige inte att klara sin energiproduktion. Det har varit och är en kamp som pågår, och vi är helt säkra på att förnuftet kommer att segra. Samtidigt vill vi understryka att FSV inte tar ställning för eller emot enskilda projekt.

Samtliga riksdagspartier lär nu vara eniga i frågan. Nu är det verkstad som måste gälla.

Ingvar Persson
ordförande

Se presentationsmaterialet från årsstämman


Kontakt

Ingvar Persson, ordförande
Bollnäs Kommun
821 80 Bollnäs

Mobil: 070–327 51 40
Skicka e-post

Följ oss

Häng med oss på Facebook och delta i våra debatter och inlägg.
Följ oss på Facebook
© Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och -regioner
magnifiercrossmenuchevron-down